Disclaimer, privacystatement en cookiebeleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Chocofiel en de AVG

Hier zullen wij u, vanaf 25-5-2018, informeren over hoe wij omgaan met uw informatie, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe deze beveiligd zijn en hoe en bij wie u bij ons een vraag kunt indienen omtrent die verstrekte gegevens.

U zult dit op deze pagina terugvinden in ons nieuwe cookiebeleid, onze website disclaimer en privacystatement.

Inzage gebruikte cookies op onze website

Wilt u weten van welke cookies wij actueel gebruik maken? Klik dan HIER (browser opent overzicht in PDF formaat in nieuwe pagina in nieuw tabblad).

Chocofiel

Chocofiel, gevestigd aan Dorpsstraat 141, 7524 CH Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.chocofiel.nl

Dorpsstraat 141
7524 CH Enschede +31 53 434 1891

Dhr. Wil Schmitz is de Functionaris Gegevensbescherming van Chocofiel Hij/zij is te bereiken via info@chocofiel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel

Chocofiel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en de reden hiervoor:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Chocofiel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Chocofiel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaren indien je geen klant bent of bent geworden bij Chocofiel.

Gegevens in jouw account

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties, inclusief de artikelen die je hebt afgesloten.

Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 3 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.

Indien je klant bent van Chocofiel of bent geweest zullen je gegevens enkel nog bewaard worden volgens de termijnen die gelden voor administratie zoals aangegeven door de Belastingdienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chocofiel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Chocofiel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chocofiel) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chocofiel deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chocofiel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Chocofiel nooit jouw persoonsgegevens aan andere derden. Chocofiel deelt informatie met:

  • Belastingdienst
  • Administratiekantoor

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chocofiel gebruikt functionele, analytische en incidenteel tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Waarom?

Chocofiel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chocofiel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chocofiel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Chocofiel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chocofiel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chocofiel.nl.

Cookies door derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Wilt u weten van welke cookies wij actueel gebruik maken en wat de bewaartermijn is? Klik dan HIER (browser opent overzicht in PDF formaat in nieuwe pagina in nieuw tabblad).

Derden: social media cookies

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je in onze website een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Website content disclaimer

De content op de website van Chocofiel is door Chocofiel met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, we aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Chocofiel.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Chocofiel te worden verzocht.

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Chocofiel accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie dan wel voor actie die u wel of niet neemt op basis van deze informatie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons, of ons een e-mail bericht zenden.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Chocofiel is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Chocofiel vallen.